R O Z P R Á V K O L A N D
2 0 2 2

Momentálne pripravujeme aktuálny zoznam
účinkujúcich pre ROZPRÁVKOLAND 2023.

Kompletný program bude zverejnený v predstihu na aktuálnej stránke, ako aj na sociálnych sieťach festivalu.

blob Rozpravkoland Jednorožec Final

Exkluzívne u nás

Show Šmolkovia a veľkolepé vystúpenie Máša a Medveď

.
.
.
.

ROZPRÁVKOLAND 2022

(program z minulého roku)

Aftermovie

.
.
.
.